اختراعات

افراد خجالتی نگران خواستگاری نباشند چون ربات هایی ساخته شدند که به جای آنها این کار را میکنند!

افراد خجالتی نگران خواستگاری نباشند چون ربات هایی ساخته...

ربات های بسیار جالبی وجود دارد که می توانند به جای افرادی که خجالتی هستند و اعتماد به نفس ندارد، خواستگاری...