اصول و فروع دین

از مقررات عالم برزخ و قیامت زمان در آنجا معنی ندارد

از مقررات عالم برزخ و قیامت زمان در آنجا معنی ندارد

عالم برزخ که انسان پس از مرگ به آنجا هدایت می شود ویژگی های خاص خود را دارد، در برزخ زمان معنا ندارد...

آخرت از دیدگاه قرآن و توصیف پیامبران از جهان آخرت

آخرت از دیدگاه قرآن و توصیف پیامبران از جهان آخرت

این سوال را همه ی انسان ها در ذهن دارند که آخرت چه جور جایی هست ؟ اصلا آخرت چیست ؟ احادیث قرآنی و روایت...

ابلیس جن یا فرشته و ابلیس چند سال عبادت کرد؟

ابلیس جن یا فرشته و ابلیس چند سال عبادت کرد؟

اکثرا عقیده دارن و تصور میکنند که ابلیس از فرشتگان است اما در آیات و روایات آمده است که ابلیس از جن...