مستحبات

فضیلت بی شمار و برکات نماز شب در زندگی دنیوی و اخروی

فضیلت بی شمار و برکات نماز شب در زندگی دنیوی و اخروی

خواندن نماز شب که یکی از نمازهای مستحبی است دارای فضیلت های بسیاری استو در احادیث و روایات مختلف به...

فضیلت نماز شب چیست و نماز شب چه ساعتی خوانده میشود

فضیلت نماز شب چیست و نماز شب چه ساعتی خوانده میشود

نماز شب از نمازهای مستحبی می باشد و بر خواندن آن در اسلام بسیار تاکید شده است و بسیار پر فضیلت در نزد...

ثواب افطاری دادن در ماه رمضان و فضیلت شبهای قدر از دیدگاه امام صادق (ع)

ثواب افطاری دادن در ماه رمضان و فضیلت شبهای قدر از دیدگاه...

شبهای قدر برتیرن شبهای سال هستند. شبهایی که فرشتگان آسمان را به زمین وصل می کنند. امام صادق (ع) در احادیثی...

فضیلت تلاوت قرآن و اعتکاف در ماه رمضان

فضیلت تلاوت قرآن و اعتکاف در ماه رمضان

در بین ماه های سال، ماه رمضان، از قداست و جایگاه ویژه ای برخوردار است و اعمال مستحبی در این ماه از فضیلت...