تمرینات ورزشی

تنفس عمیق برای مقابله با اضطراب را یاد بگیرید

تنفس عمیق برای مقابله با اضطراب را یاد بگیرید

تنفس عمیق یک نوع تنفس که شامل تنفس های طولانی مدت حدودا 5 بار در هر دقیقه است. تنفس انعطاف پذیر یا تنفس...