همه حروف الفبا عربی در قرآن کریم وجود دارد

همه حروف الفبا عربی در قرآن کریم وجود دارد
آیات قرآن که تمام حروف الفبا را دارند
آیات قرآن پر از نکات زیبا و خواندنی هستند . آیاتی که هرقدر بیشتر در آنها غرق می شوی از مشکلات بیشتر نجات می یابی. در بین تمام این جاذبه ها دو آیه ی قرآن تمام حروف الفبای عربی را در خود دارد.

 آیات قرآن که بسیار زیباهستند

آیات زیبای قرآن هدایت گر انسان در تمام زمینه ها هستند . از این مسئله که بگذریم برخی از ایات قران زیبایی های دیگری هم دارند.

دو آیه در قرآن هست که تمامی حروف الفبا در آنها به‏ کار رفته است.

 این دو آیه عبارتند:از آیه 154 سوره آل‏ عمران که آغاز آن چنین است:<ثمّ أنزل علیکم من بعد الغمّ أَمَنهً نعاساً یغشی طائفه منکم...» 

حروف الفبا در قران

آیه 154 سوره آل‏ عمران

و دیگر آیه 29 (=آیه آخر) سوره فتح که آغاز آن چنین است:<محمّد رسول‏اللَّه و الذین معه أشدّاء علی الکفار رحماءُ بینهم...».

سوره فتح

 سوره فتح 

آیات قرآن که تمام حروف الفبا را دارند

منبع : برگرفته از نمناک/ک
0