اختلاس جدید: این بار اختلاس 3 میلیارد و 800 میلیونی در بانک کشاورزی بیرجند

اختلاس جدید: این بار اختلاس 3 میلیارد و 800 میلیونی در بانک کشاورزی بیرجند
اختلاس میلیاردی در شعبه مرکزی بانک کشاورزی بیرجند
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان خراسان جنوبی از اختلاس 3.800.000.000 تومانی خبر داد.

جزئیات اختلاس 3 میلیارد و 800 میلیونی در بانک کشاورزی بیرجند

ایسنا:دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان خراسان جنوبی گفت:رئیس سابق شعبه مرکزی بانک کشاورزی بیرجند که از سال 1391 به مدت حدود 6 سال، مسئولیت این شعبه را برعهده داشته است به اتهام اختلاس و برداشت وجوه مشتریان و بانک بازداشت شد. 

سید حسین مقدس در این باره اظهار کرد:رئیس سابق بانک کشاورزی شعبه مرکزی بیرجند که از سال 1391 به مدت حدود 6 سال، مسئولیت این شعبه را برعهده داشته است به اتهام اختلاس و برداشت وجوه مشتریان و بانک به مبلغ حدود 3.800.000.000 تومان (سه میلیارد و هشتصد میلیون تومان) بازداشت شد. 

این مقام قضایی بیان کرد:مشارالیه بعضا وجوه اخذ شده از مشتریان را به حساب ثالث منتقل و از حساب ثالث برای خود برداشت می کرده، ولی گواهی سپرده برای مشتریان بانک بدون اقدام در سیستم بانک، صادر می نموده است. 

مقدس گفت:با انقضای مدت مدیریت این متهم و مراجعه یکی از مشتریان و ارائه گواهی سپرده جهت دریافت سپرده خود به مبلغ یکصد میلیون تومان و بررسی سوابق سپرده ها و احراز عدم ثبت این سپرده و همچنین سپرده های متعدد دیگر مشتریان در سیستم بانک کشاورزی، این اختلاس کشف گردید. 

وی در پایان گفت:این متهم تاکنون دو میلیارد و یکصد میلیون تومان از مبلغ اختلاس شده را تسویه کرده و در حال حاضر با قرار تأمین کیفری در زندان بیرجند بازداشت می باشد.

انتهای پیام/م

اختلاس میلیاردی در شعبه مرکزی بانک کشاورزی بیرجند

0