قیمت بنزین در سال 98 گران می شود؟

قیمت بنزین در سال 98 گران می شود؟
وضعیت قیمت بنزین در سال 98 و سرنوشت سهمیه بندی سوخت
عضو ناظر مجلس شورای اسلامی وضعیت سهمیه بندی و افزایش قیمت بنزین در سال 98 را تشریح کرد.

وضعیت قیمت بنزین در سال 98

ایسنا: یکی از اعضای شورای انرژی شورای عالی گفت مجلس تصمیم به افزایش قیمت بنزین و یا قیمت های خود نداشته است و مخالف افزایش قیمت ها است.

علی بختیار، با اشاره به اخبار منتشر شده در مورد افزایش قیمت بنزین و مقررات مربوط به چند ماه آینده، گفت که در سال گذشته، چندین سناریو توسط پارلمان در حامل های انرژی مطرح شد و همچنین در کمیسیون انرژی مورد بحث قرار گرفت. مرکز تحقیقاتی پارلمان همچنین برای هر یک از این سناریوها، کارهای کارشناسی کامل انجام داد، که مدل های مختلف اقتصادی و تاثیر آن بر شاخص های تورمی و اقتصادی را مورد بررسی قرار داد.

وی ادامه داد: "اما چون شرایط مردم مناسب نبودند و افزایش نرخ مبادله در سال 97 موجب شد مردم برای زنده ماندن مشکل پیدا کنند و از سوی دیگر، مدل های اقتصادی نشان داد که برای هر 10 درصد افزایش قیمت بنزین تورم را با 4 درصد افزایش دهید. بنابراین، مجلس و کمیسیون انرژی در سال 1398 تصمیم گرفتند که قیمت وسایل نقلیه، انرژی و بنزین را افزایش ندهد و به این روند ادامه دهد.

عضو کمیسیون انرژی پارلمان بیشتر اظهار داشت: "تصمیم مجلس در مورد هر گونه تصمیم گیری بر اساس کار کارشناس انجام می شود و بر اقتصاد اثر منفی ندارد." در واقع، تصمیمات سران دولت تصمیم گیری هایی در زمینه تحریم ها اتخاذ می شود، و از آنجایی که ما نیازی به واردات بنزین نداریم، من اعتقاد ندارم که چنین تصمیمی در آنجا اتخاذ خواهد شد و اگر تصمیمی اتخاذ شود علی القاعده باید در پارلمان به قیمت بنزین و حمل و نقل انرژی افزایش یابد.

در پایان، او گفت: پارلمان در سال 1398 تصمیم نگرفت که قیمت بنزین و یا جیره آن افزایش یابد. تنها یک استدلال مبنی بر این بود که پارلمان 200 تن هزینه های بنزین یا بنزین را برای جبران خسارات ناشی از سیل افزایش می دهد و از استفاده از منابع صندوق توسعه ملی جلوگیری می کند، که نتیجتا منجر به نتیجه نمی شود. بنابراین آنچه که در مجلس شورای اسلامی اتفاق می افتد مخالفت با حاشیه و افزایش قیمت بنزین در سال 1398 است.

پایان پیام /ک

0