جزییات جدید تعیین دستمزد سال 98 + جزئیات کامل

جزییات جدید تعیین دستمزد سال 98 + جزئیات کامل
حداقل دستمزد کارگری و حق اولاد و بن کارگری سال 98
نشست شورای عالی کار پرونده دستمزد سال 1398 را بست. در ادامه جزئیات افزایش حقوق و دستمزد کارگران در سال 98 را مشاهده می فرمائید.

جزئیات نشست تعیین حقوق و مزایا و دریافتی کارگران در سال 98  

مهر: پس از 12 ساعت نشست شورای کار پرونده تعیین دستمزد سال آینده بسته شد. و حداقل دستمزد 36.5 درصد و سایر دستمزد ها 13 درصد برای سال 98 تعیین شد همچنین این مبلغ به اضافه 261 هزار تومان خواهد بود.

در طولانی ترین جلسه شورای عالی، که به مدت 12 ساعت و چند دقیقه ادامه داشت، دستمزد دو گروه کارگران بصورت نهایی تعیین شد. بر این اساس، حداقل میزان دستمزد کارگران با افزایش 36.5 درصدی از یک میلیون و 111 هزار و 260 تومان سال 97 به یک میلیون و 516 هزار و 882 تومان رسید. 

در این نشست، حق فرزند برای هر کودک زیر 18 سال 151 هزار و 600 تومان رسید، حق مسکن 100 هزار تومان، حق کارگر 190 هزار تومان و پایه سنوات 70 هزار تومان خواهد بود.

با این حساب حداقل دستمزد برای کارگر متاهل با یک فزرند از حدود یک میلیون تا 500 هزار تومان به حدود 2 میلیون توامن در هر ماه افزایش یافت.

همچنین حداقل دستمزد کارگر مجرد و یا متاهل بدون داشتن فرزند، از جمله حق مسکن و حق کارگر، یک میلیون و 780 هزار تومان است.

حداقل دستمزد روزانه کارگران 505.627 ریال

حداقل دستمزد ماهیانه 15.168.822 ریال

حق اولاد یک فرزند 1.516.882 ریال

حق اولاد دو فرزند 3.033.764 ریال

پایه سنواتی 700.000 ریال (به شرط داشتن یک سال سابقه)

حق مسکن 1.000.000 ریال

بن کارگری 1.900.000 ریال 

جزئیات سایر سطوح مزدی 

پس از نشست امروز شورای عای کار، دستمزد کارگران با "سایر سطوح دستمزد"، که حقوق پایه آن بیش از یک میلیون 111 هزار و 260 توامن در سال جاری بود، به عنوان ترکیبی از درصد و آمار ثابت ریالی تعیین شد.

به این ترتیب دستمزد سایر سطوح مزدی نسبت به حقوق پایه سال جاری 13 درصد به اضافه دو میلیون و 611 هزار و 482 ریال افزایش یافت. 

حق اولاد یک فرزند 1.516.882 ریال

حق اولاد دو فرزند 3.033.764 ریال

حق اولاد 1.516.000 ریال

پایه سنواتی 700.000 ریال

حق مسکن 1.000.000 ریال

بن کارگری 1.900.000 ریال 

با توجه به این گزارش، با اعلام و  تعیین تکلیف دستمزد سال 98 کارگران، حداقل دریافتی کارگران دارای یک فرزند 19.585.704 ریال و حداقل دریافتی کارگران متأهل با 2 فرزند 21.102.586 ریال است.

انتهای پیام/م

0