جالب ترین ماجرای جنگ جهانی دوم

جالب ترین ماجرای جنگ جهانی دوم
جالب ترین داستان از جنگ جهانی دوم
در جنگ ها اتفاقات جالبی رخ میدهد و در جنگ جهانی دوم ماجرای جالبی اتفاق افتاده پیشنهاد میکنم این داستان جالب را از دست ندهید

اتفاق جالبی که در جنگ جهانی دوم رخ داد

همانطور که اکثر علاقه مندان به تاریخ میدانند،در جنگ جهانی اول انگلیس رادار را اختراع کرد و این موفقیت بزرگی بود برای ارتش انگلیس برای هدف قرار دادن اهداف از طریق جنگنده هایش،اما این تمام ماجرا نبود،انگلیس اختراع رادار را مخفی نگاه داشت تا آلمانی ها به دنبال ساخت آن نروند و در حین حال آلمانی ها را گمراه هم کردند و شایعه ای ساختند که گویا چون خلبانان بریتانیایی هویج میخورند .

داستان های شنیدنی از جنگ جهانی دوم

تاثیر هویج در بینایی

در نتیجه بینایی خوبی دارند و به همین خاطر بمبارانهای دقیقی دارند و آلمانیها نیز به خلبانانشان هویج دادند اما هیچ تاثیری برای خلبانان آلمانی نداشت،
اما در جنگ جهانی دوم اوضاع عوض شد،این بار آلمانیها بودند که بریتانیاها را فریب دادند و ضربه سنگینی به فرماندهی ارتش بریتانیا وارد کردند،
اما ماجرا چه بود،

ماجرای شنیدنی از جنگ جهانی دوم

در جنگ جهانی دوم تک تیر اندازان آلمانی نقش اساسی در زمینگیر کردن متفقین داشتند اما این تک تیر اندازان  برای ارتش بریتانیا کابوسی وحشتناک بودند چرا که هر کجا گروهی از ارتش برای جنگ علیه آلمان اعزام میشد تک تیر اندازان آلمانی اولین کسی را که هدف قرار میدادند فرمانده گروه بود،ماجرا از آن لحاظ جالب بود که در زمان جنگ هیچ سرباز و فرمانده ای از درجه استفاده نمیکند تا درجه داران آشکار نشوند،اما سربازان آلمانی افسران و سربازان را از هم تشخیص میدادند،
این قضیه شکست بزرگی برای بریتانیا  بود و به همین خاطر فرماندهان به فکر چاره جویی افتادند،
آلمایها از موقعیت استفاده کردند و شایعه کردند که تعداد زیادی از فرماندهان ارتش بریتانیا، جاسوس آلمان هستند،در نتیجه بریتانیا تعداد زیادی از فرماندهان بلند پایه ی خود را زندانی و یا اعدام کرد،اما باز هم فایده ای نداشت.
این معما تا پایان جنگ حل نشد،اما در اخرین روزهای جنگ نیروهای بریتانیایی یک تک تیر انداز آلمانی را زنده دستگیر کردند و از او بازجویی کردند تا قضیه را بفهمند،
جواب سرباز آلمانی بسیار جالب بود،

ماجرای سبیل فرماندهان انگلیسی در جنگ جهانی دوم

سبیل فرماندهان انگلیسی جنگ جهانی دوم
در ارتش بریتانیا یک قانون نانوشته وجود‌داشت که افسران سبیل داشتند در حالی که سربازان چنین حقی نداشتند و آلمانیها به این قضیه پی برده بودند وتشخیص فرمانده گروه برای آنان بسیار آسان بوده است و آلمانیها از این موقعیت به بهترین نحواستفاده کرده بودند.

منبع : بخش سرگرمی زرقلم /ط/ی
0