آیا ملخ حلال گوشت است؟

آیا ملخ حلال گوشت است؟
حشره خواری از نظر شرعی حلال است یا حرام
در بعضی کشور ها حشره خواری جزو رژیم غذایی به حساب می آید و به راحتی حشرات چندش آور را میخورند ولی خوردن حشرات از نظر شرعی چه حکمی دارد؟

 

منبع : برگرفته از باشگاه خبرنگاران جوان /ت.پ
0