مرگ ناگهانی مربی سیرک وسط اجرای نمایش + عکس

مرگ ناگهانی مربی سیرک وسط اجرای نمایش + عکس
مرگ ناگهانی مربی سیرک وسط اجرای نمایش
مربی سیرکی در حال اجرا برای تماشاگران بود، ناگهان در اثر حمله مار غول پیکر جان خود را از دست داد.

حمله مار غول پیکر به مربی اش حین اجرای برنامه در سیرک

یک ویدیوی ناراحت کننده، مربی سیرکی را نشان می دهد که در مقابل چشمان وحشت زده خانواده ها و کودکانشان، به وسیله ی یک مار بزرگ، بر اثر خفگی مرد. او، با اعتماد به نفس مار را نگه داشته بود، تا اینکه با زانو روی زمین افتاد.

تماشاچیان فکر می کردند که این بخشی از اجرا است، تا اینکه بدن مرد شروع به لرزیدن کرد و باقی افراد برای کمک به او شتافتند. متصدیان امور کشور روسیه، امروز به دنبال پیدا کردن محل اجرا بودند، زیرا این موضوع به پلیس اعلام نشده بود.

در ابتدای ویدیو شوکه کننده که تصاویرش را در این بخش از سرگرمی زرقلم مشاهده میکنید، مربی سیرکی را نشان می دهد که با ماری بزرگ به داخل رینگ می رود و وقتی مار را دور گردن خود می پیچید مورد تشویق تماشاگران قرار می گیرد ؛ او که هنوز نامش مشخص نیست ، خیلی مسلط به نظر می رسد تا اینکه ناگهان روی زمین می افتد.

او چندین بار با دست راستش کمک می خواهد. بعد از چند ثانیه حرکات دستش ضعیف تر می شود، اعضای گروه نهایتا به داخل رینگ می آیند و مار را جدا می کنند ولی مرد که خیلی سخت جراحت دیده بود بی جان روی زمین افتاده بود سپس تماشاچیان متوجه واقعیت موضوع می شوند.

مرگ مربی سیرک

حمله مار به مربی اش در حین اجرای برنامه 

بدن مرد خیلی شل و بی حال به نظر می رسد و همه از این وضعیت ترسیده اند. وقتی که ویدئو منتشر شد، معلوم شد که محل سیرک در شهر داگستون روسیه در کنار دریای کاسپین بوده است.

حمله به مربی سیرک

حمله مار غول پیکر به مربی سیرک 

مرگ ناگهانی مربی سیرک وسط اجرای نمایش

منبع : بخش سرگرمی زرقلم /ت/م
0